Om Ni har synpunkter eller klagomål på verksamheten vill Vi att ni kontaktar oss i verksamheten först så Vi tillsammans kan reda ut problemen. Om ni känner att Ni inte kan ta upp problemen direkt med personalen kontaktar Ni rektor.

 

Rektor för skolan: Susanne Wall, telefon: 072-21 50 270

rektor@langserudsfriskola.se


Rektor för Mörten: Veronica Wilhelmsson, telefon: 0533/502 40

vw@langserudsfriskola.se

 

 

Nästa steg är att kontakta Långseruds friskolas styrelse.

Ordförande Jenny Evestam, telefon: 070-54 48 493

info@langserudsfriskola.se

Vår ambition är att ni ska få ett snabbt svar.


© 2011-2023 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se