Fritidshemmet sommartid.                                                             Fritidshemmet vintertid.

Välkommen till fritidshemmet

Vi är ett fritidshem som tillhör friskolan i Långserud. Vårt fritidshem ligger i en egen byggnad alldeles intill skolan och förskolan och i direkt anslutning till restaurangen/skolmatsalen ”Skafferiet”. 


På fritidshemmet erbjuds aktiviteter som till exempel fritidsgympa, skapande aktiviteter, ute- och innelekar. Barns lek och det sociala samspelet är viktigt och vårt mål är att skapa förutsättningar för det. I fokus står elevernas intressen och behov. Vi arbetar också för att utveckla lekmiljön, både inne och ute. På vår skolgård har vi både en skogshinderbana, skolträdgård, fotbollsplan, lekplats, volleybollplan och en näridrottsplats som rymmer tennis, basket, bandy med mera. På vintern används den som skridskobana. Inomhus har vi ett större rum och tre små, där eleverna kan få ro för lek i mindre grupper.


Vi arbetar bl a utifrån ”Skolverkets allmänna råd med kommentarer, fritidshem” som har anknytning till ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022”. I den finns flera betydelsefulla inslag som vi lägger extra stor vikt vid: OBS! i den nya läroplanen benämner man även barn på fritids med begreppet "elev".

• Komplettera skolan (tids- och innehållsmässigt)
• Meningsfull fritid (elevernas behov och intressen)
• Lek och skapande (styrt och fritt)
• Stöd i utvecklingen (ansvar, självständighet, trygghet, lärande)
• Social kompetens (vara en bra kompis, kunna lösa konflikter, visa hänsyn och respekt, följa gemensamma regler osv)
• Rörelse/fysisk aktivitet (styrda aktiviteter t ex fritidsgympa, fria aktiviteter på vår rörelseinriktade skolgård)Kort om verksamheten

Fritidsgympa
Vi har fritidsgympa en gång i veckan och har möjlighet att använda gymnastiksalen när den är ledig. När vi har fritidsgympa behöver inte barnen ha gymnastikkläder. Gymnastiksalen använder vi som ett komplement till våra fritidslokaler, alltså som ett större lekrum.

Lek
Det ska vara mycket fokus på lek i ett fritidshem. Därför försöker vi skapa förutsättningar för det. Det kan t ex vara genom att förändra inne- och utemiljön och att det finns tillgång till lekmaterial både inne och ute. Det kan också vara vuxenstyrd aktivitet, men ”riktig” lek är det som sker när barnen själva kontrollerar det som händer. Vår uppgift är att skapa utrymme och stötta elevernas lek.

Skapande aktivitet
Barn skapar själva, hela tiden i sin lek, men vi vill också erbjuda tillrättalagda skapande aktiviteter. Det kan vara att konstruera, måla, bygga, forma, etc. Därför försöker vi att erbjuda ett eller flera sådana tillfällen i veckan.

Födelsedagar
Firar vi en gång i månaden och har ett så kallat ”månadskalas”. Det innebär att alla barn som fyller år i till exempel augusti månad firas någon gång i slutet av augusti, när alla födelsedagsbarn i den månaden är här samtidigt. Då äter vi glass eller något annat bakverk.


Frukost och mellanmål
Har vi en egen kock som gör. Därför kan vi pedagoger fokusera mer på eleverna och verksamheten. Vi äter i en jättefin matsal, inredd som en restaurang. Frukosten är stadig och socker tillsätter vi själva när det behövs. Allt bröd är bakat på plats och när vi t ex får kräm så är den hemmagjord. Vår kockar heter heter Fredrik och Malin. 

Vid varje frukost och mellanmål har vi två barn som ansvarar för att duka och duka av. Vi tycker att det är viktigt att barnen får hjälpa till att ta ansvar över aktiviteter och måltider.

Välkommen till oss!

Önskar du plats hos oss anmäler du via kommunens webbportal

Hälsningar
Rebecka & Tommy & Anette 


© 2011-2023 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se