Personal på Långseruds friskola 


Förskolan Mörten

 

Sophia Bennetoft - sb@langserudsfriskola.se 

Förskollärare (100%)
 

Veronica Wilhelmsson- vw@langserudsfriskola.se
Förskollärare och rektor på Mörten(90%)

 

Rebecka Fransson

Pedagog på Mörten(90%)

 

 

 

Fritidshem

Rebecka Linderberg - rl@langserudsfriskola.se

Fritidspedagog (100%) och resurs i skolan.

 

Stina Danielsson

Jobbar eftermiddagar på tisdagar och torsdagar


Anette Bäckström

Jobbar eftermiddagar på måndagar och onsdagar


 

 

Skolan

Rektor Susanne Wall - rektor@langserudsfriskola.se

 

Förskoleklass

Anette Gustavsson - ag@langserudsfriskola.se


1-3:an

Sandra Eriksson - se@langserudsfriskola.se

Mentor åk 1-2

 

Anette Gustavsson - ag@langserudsfriskola.se

Mentor åk 3


 

 

 

4-6:an

Jessica Adolfsson - ja@langserudsfriskola.se


Lisa Malmqvist - lm@langserudsfriskola.se

 

 

Idrottslärare åk 1-6

Lisa Malmqvist - lm@langserudsfriskola.se

 

 

Trä- och metallslöjdslärare

Lotta Boholm Wall - boholmwall@gmail.com

Undervisar i trä- och metallslöjd i årskurs 3-6. 

 

Textilslöjdslärare

Christina Bengtsson - bengtsson.christina@hotmail.com

Undervisar i textilslöjd i årskurs 3-6. 

 

Elevhälsa

Kurator Mia Edgren

Specialpedagog Ingrid Gregertsen

Skolpsykolog Robert Lindell

Skolsköterska Ulrika Emilsson- ulrika.emilsson@saffle.se

 

 

Restaurang Skafferiet- Långseruds skolmatsal


Jonas Byh - jb@langserudsfriskola.se

Arbetar som kock på Skafferiet i Långserud/Nysäter. 

 

Fredrik Sandström

Arbetar som kock på Skafferiet i Långserud/Nysäter.

 

Malin Einevik

Arbetar som kock på Skafferiet i Långserud/Nysäter.

 


Lokalvårdare

Stina Danielsson - stina.danielsson.gonas@gmail.com

 

 

 

 

 


© 2011 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se
Share |