Personal på Långseruds friskola (Vt-2019)


Förskolan Mörten

 

Sophia Bennetoft - sb@langserudsfriskola.se 

Förskollärare (100%)
 

Victoria Lind

Pedagog på övre Mörten(96%)

 

Veronica Wilhelmsson- vw@langserudsfriskola.se
Förskollärare (100%)

 

Sofie Johansson

Pedogog på nedre Mörten(100%)

 

Susanne Wennergren

Pedagog på nedre Mörten(81%)

 

Rebecka Fransson

Extra 

 

Pontus Johansson 

Extra

 

 

 

Fritidshem


Rebecka Linderberg - rl@langserudsfriskola.se

Fritidspedagog (100%), viss tid i förskoleklassen/skolan.

 

Inga-Lill Storm - ils@langserudsfriskola.se

50 %, arbetar även i förskoleklassen. 

 

 

Skolan

 

Förskoleklassen

Inga-Lill Storm - ils@langserudsfriskola.se


Pontus Johansson

Resurs


1-2:an

Anette Gustavsson - ag@langserudsfriskola.se

 

3-4:an

Jessica Adolfsson - ja@langserudsfriskola.se

 

5:an

Rebecka Fransson

 

6:an

Jannike Karlsson - jk@langserudsfriskola.se 

 

Idrottslärare åk 3-6

Lotta Boholm Wall

 

 

Spec. undervisning

Lisa Malmqvist 

 

Trä- och metallslöjdslärare

Lotta Boholm Wall

Undervisar i trä- och metallslöjd i årskurs 3-6. 

 

Textilslöjdslärare

Christina Bengtsson - bengtsson.christina@hotmail.com

Undervisar i textilslöjd i årskurs 3-6. 

 

 

 

Restaurang Skafferiet- Långseruds skolmatsal


Jonas Byh - jb@langserudsfriskola.se

Arbetar som kock på Skafferiet i Långserud/Nysäter. 

 

Fredrik Sandström

Arbetar som kock på Skafferiet i Långserud/Nysäter.

 

Malin Einevik

Arbetar som kock på Skafferiet i Långserud/Nysäter.

 


Lokalvårdare

Solveig Jansson - soj@langserudsfriskola.se

 

 

 

 

 


© 2011 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se
Share |