Kontakt 

 

Långseruds friskola

Gisslebyn
661 96 LÅNGSERUD

Telefon skolan: 0533-500 61

 

Telefon förskolan Mörten: 0533-50240

 

Telefon Fritids: 072-2293308

 

Telefon rektor: 072-21 50 270

 

 

E-post till rektor: rektor@langserudsfriskola.se

 

E-post till styrelsen: info@langserudsfriskola.se

 Telefon styrelsen

Ordförande Jenny Evestam 070-5448493

 © 2011-2023 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se