Förskoleklass, skola, fritidshem

Rektor Susanne Wall

Tel nr 072/21 50 270

rektor@langserudsfriskola.se


Förskolan Mörten

Rektor Veronica Wilhelmsson

Tel. nr. 0533/502 40

vw@langserudsfriskola.se


 

 © 2011 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se
Share |