Läsårstider för läsåret 2023-2024


Höstterminen 2023

2023-08-14--2023-12-21

Lovdagar:

2023-09-29, 2023-10-02

2023-10-30--2023-11-03(Höstlov v. 44)


Vårterminen 2024

2024-01-10--2024-06-07

Lovdagar:

2024-02-26--2024-03-01(Sportlov v. 9)

2024-04-02--2024-04-05(Påsklov v. 14)

2024-05-10

2024-05-20--2024-05-21


 

 

 


© 2011-2023 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se