FÖRSKOLEKLASSEN

 

Målet med förskoleklassen är att ge barnen en mjuk och trygg övergång mellan förskola och skola

 

 

Jag, Anette Gustafsson, som arbetar i förskoleklassen tycker det är viktigt att barnen får känna att det är som en bro mellan förskolan och skolan. Vi leker oss in i skolans värld.

Jag har en tydlig struktur i arbetet i förskoleklassen, varje morgon i samlingen går vi igenom hur dagen ser ut genom ett bildschema vi har på tavlan.

schema

 

Vi tittar vilka som ska åka buss hem, vilka som ska gå till fritids eller hem och de som är sjuka lägger vi i sängen.   

schema

 

Vi klättrar upp för Trulles stege under vårt år i förskoleklass. Trulle är ett språkförberedande arbetssätt inför läsinlärningen. Där arbetar vi med Rim, Meningar, Ord, Stavelser och Ljud.

trulle

 

 

 

 

 

  


© 2011 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se
Share |