FÖRSKOLEKLASSEN

Från och med hösten 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Nytt för i år är att vi kartlägger barnens matematiska tänkande och språkliga medvetenhet under höstterminen. Vi använder oss av ett material framtaget av skolverket som är ett stöd för lärarens fortsatta undervisning.

Hitta matematiken ska ge läraren möjlighet att observera och iaktta elevernas matematiska förmågor inom olika områden som är av betydelse för utveckling inom matematiskt tänkande.

Hitta språket hjälper läraren att upptäcka områden som den fortsatta undervisningen behöver fokusera på.

 

 

 

 

  


© 2011-2023 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se