FÖRSKOLEKLASSEN

Från och med hösten 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Nytt för i år är att vi kartlägger barnens matematiska tänkande och språkliga medvetenhet under höstterminen. Vi använder oss av ett material framtaget av skolverket som är ett stöd för lärarens fortsatta undervisning.

Hitta matematiken ska ge läraren möjlighet att observera och iaktta elevernas matematiska förmågor inom olika områden som är av betydelse för utveckling inom matematiskt tänkande.

Hitta språket hjälper läraren att upptäcka områden som den fortsatta undervisningen behöver fokusera på.

Vi som arbetar i förskoleklassen har en tydlig struktur i arbetet med förskoleklassen där vi varje morgon går igenom hur dagen ser ut genom ett bildschema vi har på tavlan. Vi leker oss in i skolans värld. Den fria leken har stor betydelse för fortsatt skolarbete.

Några av de läromedel vi använder oss av är Livet i bokstavslandet, Språklust 2 och Puls.


 

 

 

  


© 2011 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se
Share |