Ordförande Jenny Evestam

E-post: jenny@evestam.se

Mobil:070-544 84 93

 

Vice ordförande Margareta Bäckström

E-post: margareta.backstrom@live.se

Mobil: 073-08 74 155


© 2011 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se
Share |