Ordförande Ingemar Olson

E-post: ingemar.olson@hotmail.com

Mobil:076-0386188

 

Vice ordförande Margaretha Bäckström

E-post: margareta.backstrom@live.se

Mobil: 073-0874155


© 2011 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se
Share |