Bli medlem i Långseruds friskola

Ett medlemskap i Långseruds Friskola ekonomisk förening är personligt, vilket innebär att varje enskild person som vill vara medlem betalar 100 kronor/läsår. Första gången betalar du även en insats på 100 kronor.
Medlem kan du vara som har barn i någon av friskolans verksamheter; skola/fritidshem eller förskola. Som medlem har du rätten att rösta på ordinarie stämma samt extrastämmor.
Elever/barn som går i friskolan ska inte betala medlemsavgift och det finns inga krav på att medlemskap måste lösas för att man ska få ha sina barn i friskolan.
 
Alla är välkomna att gå i Långseruds friskola oavsett medlemskap eller inte!
 
Man kan också vara stödmedlem.
Det riktar sig till alla som vill stödja skolan men som inte har några barn i verksamheten.
Stödmedlemsavgiften är 150 kronor/person och år samt 100 kronor i insats. Skillnaden är att du inte har möjlighet att rösta på ordinarie stämma eller på extrastämmor.

Avgiften betalas in på Bankgiro 747-4158
Ange namn på den betalningen avser.


© 2011-2023 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se