Vill Du ha Ditt barn hos oss?

Platsgaranti

Det betyder att du har rätt till plats i kommunal förskola, fristående förskola eller pedagogisk omsorg. Garantin gäller om du inkommer med din ansökan fyra månader före du önskar plats.


Välkommen att göra er ansökan tidigast sex månader och senast fyra månader innan ni önskar en plats för ert barn. Du gör din ansökan via kommunen. 


När anmälan kommit in till kommunen och registrerats sänder Säffle kommun ut en bekräftelse där dina önskemål framgår.


Ett placeringserbjudande skickas ut till vårdnadshavaren när barnet fått plats på förskolan. Där står var och från vilket datum plats finns anvisad samt vilket datum de senast vill ha svar. När ditt JA-svar har kommit in till barn och utbildningskontoret skickas ett placeringsbeslut ut till dig och till förskolan. I placeringsbeslutet finns angivet från vilket datum platsen finns tillgänglig, placeringens omfattning samt vem du ska kontakta för inskolning.


Har du frågor som gäller ansökan om förskoleplats kontaktar ni kommunens placeringshandläggare, på telefon 0533-68 19 90

Har Du/Ni frågor om vår förskola och vår verksamhet så kontakta oss gärna på:

073-021 01 44 eller via e-post,morten@langserudsfriskola.se


© 2011 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se
Share |