Verksamheten

 

Två avdelningar

Under hösten och våren 2019-2020 har förskolan Mörten två avdelningar. De barn som är födda 2014 har sin avdelning på Smedgården som är ett generationsboeende. Den ligger 5 minuters promenad från förskolan. På ordinarie Mörten går resterande årskullar. På övre Mörten arbetar Sophia Bennetoft och Victoria Lind. På nedre Mörten jobbar Veronica Wilhelmsson, Rebecka Fransson och Susanne Wennnergren.

 

Övre Mörten

Under hösten jobbar vi med hållbar utveckling och använder oss av boken om Snick och Snack och vännerna i Kungaskogen. Boken tar upp hur vi är mot varandra och hur vi gör för att vara en bra medmänniska.

Vi jobbar så klart med läroplanensalla mål och för oss är det viktigt att vi följer barnens tankar, ideér och intressen.

Vi har också ett nära samarbete med förskoleklassen och ses en gång varje vecka i fritids lokaler och på skolans gård.

Nedre Mörten

Undre hösten kommer vi att arbete med hållbar utveckling. Vi värnar om vår närmilj och vi följer barnens intresse för insekter och andra smådjur. Vi jobbar utifrån läroplanens mål och följer barnens lek och är medforskare varje dag.

För de allra minsta är trygghet och närhet viktigast.


Trygghetsplanen 

Varje förskola är skyldig enligt diskrimineringslag och skollag att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling samt att uppföra en plan som främjar likabehandling. Dessa planer har vi slagit samman till en och valt att kalla trygghetsplan. Planen utvärderas i arbetslaget tillsammans med förskolechef en gång per år. 

 

Utevistelse

Vi tycker det är viktigt med utevistelse och är ute i alla väder. Det minskar smittspridning och främjar barnens hälsa att få vara ute. De barn som sover under dagen gör det i kärror ute på vår altan.

 

Tyra

Förskolan Mörten använder ett didgitalt nätbaserat dokumentationsverktyg som heter Tyra. När vårdnadshavaren har laddat ner föräldraappen till smartphone/platta/dator samt fått en inbjudan från förskolan kan de följa sitt barn på förskolan.  Tyra fungerar också som ett verktyg för personalen att kvalitetssäkra verksamheten. Det är samma verktyg som alla kommunens förskolor använder.

  


© 2011 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se
Share |