Verksamheten

 

Idrott

Varje vecka går vi  till idrottshallen, ibland går alla och ibland delar vi på gruppen, det är de yttre förutsättningarna som styr det. De som stannar på förskolan har då rörelse inne eller ute på gården. Det kan betyda att vi dansar till musik eller leker någon lek.


I idrottssalen leker vi, gör övningar med bollar, ringar och andra redskap eller bara springer av oss en stund till musik. Ofta har vi "bamsegympa" som är ett material framtaget för förskolan av svenska gymnastikförbundet. Vi avslutar alltid med avslappning till musik, ofta klassisk, och de barn som vill får massage på ryggen.


Vi tycker att det utvecklar barnen positivt att gå ifrån förskolan en stund och få utlopp för sin energi. I gymnastiksalen tränar barnen samarbete, socialt rollspel, fin- och grovmotorik, muskler, balans och kondition men framför allt så tycker barnen att det är roligt! Ofta får barnen vara med och bestämma vad vi ska göra.

 

     

Trygghetsplanen

Varje förskola är skyldig enligt diskrimineringslag och skollag att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling samt att uppföra en plan som främjar likabehandling. Dessa planer har vi slagit samman till en och valt att kalla trygghetsplan. Planen utvärderas i arbetslaget tillsammans med förskolechef en gång per år.

 

Samlingar

Vi delar våra samlingar i två grupper för att vi ska kunna tillgodose alla barns behov och för att fånga upp alla barns intressen.Vi jobbar mycket med språkstimulerande aktiviteter samt matematik och naturorienterade ämnen och teknik. Vi arbeterar efter läroplanen för förskolan Lpfö 98 (rev.2016) och FN s barnkonvention. Vi använder oss också av Linda Palm och Lisa Sollenbergs " En liten kompisbok" som är en serie böcker med tillhörande arbetsmaterial som tar upp värdegrundsfrågor på ett fint och roligt sätt.


Utevistelse

Vi tycker det är viktigt med utevistelse och är ute i alla väder. Det minskar smittspridning och främjar barnens hälsa att få vara ute. De barn som sover under dagen gör det i kärror ute på vår altan.

Någon gång varje vecka försöker vi komma utanför vårat staket. Det kan betyda att vi går till ett närliggande naturområde med klätterträd och rinnande vatten. Men ibland tar vi också en promenad till återvinningen eller till bondgården som ligger en bit bort.


Pluttra

Förskolan Mörten använder ett didgitalt nätbaserat dokumentationsverktyg som heter Pluttra. När vårdnadshavaren har laddat ner föräldraappen till smartphone/platta/dator samt fått en inbjudan från förskolan kan de följa sitt barn genom att personalen lägger ut s.k. "ögonblick" genom text bild och video. Pluttra är också ett verktyg för personalen att kvalitetssäkra verksamheten.

  


© 2011 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se
Share |