Verksamheten

Förskolan består av två avdelningar; nedre och övre Mörten. Övre Mörten ligger i samma byggnad som generationsboendet Smedgården som vi också har ett visst samarbete med. Ett övergripande mål för förskolan Mörten är hållbar utveckling. Det innefattar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vi följer också förskolans styrdokument, skollagen, barnkonventionen och diskrimineringslagen. De genomsyrar vår planering av verksamhet. 

 

Utevistelse

Vi tycker det är viktigt med utevistelse och är ute i alla väder. Det minskar smittspridning och främjar barnens hälsa att få vara ute. De barn som sover under dagen gör det i kärror ute på vår altan.

 

Tyra

Förskolan Mörten använder ett didgitalt nätbaserat dokumentationsverktyg som heter Tyra. När vårdnadshavaren har laddat ner föräldraappen till smartphone/platta/dator samt fått en inbjudan från förskolan kan de följa sitt barn på förskolan.  Tyra fungerar också som ett verktyg för personalen att kvalitetssäkra verksamheten. Det är samma verktyg som alla kommunens förskolor använder.

  


© 2011-2023 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se